Quản lý bộ phận (Phòng ban)#

 • Truy cập menu Văn phòng / Phòng ban
 • Tại đây, bạn có thể quản lý (thêm, sửa, xóa) phòng ban

Quản lý nhân sự#

 • Truy cập menu Văn phòng / Nhân sự
 • Tại đây, bạn có thể quản lý (thêm, sửa, xóa) nhân sự
 • Giải thích một số trường thông tin quan trọng:
Trường thông tin Bắt buộc nhập Mô tả
Họ và tên Họ và tên đầy đủ của nhân viên
Ngày sinh Ngày sinh nhân viên, cần nhập chính xác
Số điện thoại chính
Email chính Email thường sử dụng của nhân viên, cần nhập chính xác, đây là email được sử dụng để giao tiếp với nhân viên trong hệ thống
Tài khoản
 • Đây là tài khoản thành viên của hệ thống. Một nhân viên sẽ được gán với một tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống
 • Nếu đã có tài khoản trước đó, chọn Đã có tài khỏa và gõ tìm kiếm tên tài khoản đã có
 • Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo tài khoản tại đây, chọn Tạo tài khoản mới, nhập tên truy cập và mật khẩu
Bộ phận
 • Chọn bộ phận mà nhân viên này tham gia
 • Một nhân viên có thể thuộc nhiều bộ phận (Nhấn Ctrl + Click vào tên để chọn nhiều bộ phận)
Hợp đồng Không
 • Điền thông tin về thời hạn hợp đồng
 • Dựa vào thông tin này, hệ thống sẽ nhắc nhở khi một nhân viên sắp kết thúc hợp đồng

Bật / tắt thông báo sinh nhật nhân sự#

Mặc định, hệ thống sẽ gửi thông báo đến toàn nhân viên về sự kiện sinh nhật của một nhân viên nào đó.

Ví dụ

Hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Văn A

Để bật / tắt tính năng này, truy cập ACP / Cấu hình (menu ngang) / Tiến trình tự động, tìm Nhắc nhở sinh nhật nhân viên, chọn Đình chỉ hoặc Kích hoạt