Danh sách thông báo#

  • Khi có thông báo mới, hệ thông sẽ hiển thị tại danh sách thông báo ở góc phải màn hình (icon cái chuông)
  • Người sử dụng có thể xem lại các thông báo cũ tại khu vực này

Cấu hình thông báo đẩy#

Với thông báo đẩy, người sử dụng hệ thống sẽ nhận được thông báo trên màn hình khi có sự kiện mới. OneSignal được tích hợp sẵn trong Lynx để thực hiện việc này.

Để cấu hình, bạn cần thực hiện một số bước sau đây:

  1. Đăng ký, nhận Onesignal APPID tại https://onesignal.com/
  2. Sau khi có APPID, truy cập khu vực quản trị, đi đến Thông báo (Menu dọc), điền APPID vào ô Onesignal appid
  3. Quay về trang chính, ở góc phải màn hình bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ của Onesignal (Hình cái chuông màu đỏ), click vào đây để đăng ký nhận thông báo. Bạn chỉ cần thực hiện duy nhất một lần.
  4. Tương tự cho các người sử dụng khác nếu muốn nhận thông báo đẩy

Cấu hình thông báo qua Slack#

Nếu đơn vị của bạn sử dụng ứng dụng Slack (https://slack.com/) làm công cụ giao tiếp nội bộ thì việc tích hợp thông báo giữa Lynx với Slack làm cho công việc của bạn trở nên nhịp nhàng hơn.

Để cấu hình, bạn cần thực hiện một số bước sau đây:

  1. Lấy Slack tocken
  2. Sau khi có Slack tocken, truy cập khu vực quản trị, đi đến Thông báo (Menu dọc), điền Slack tocken vào ô Slack tocken
  3. Đối với người sử dụng hệ thống, cần truy cập Thông tin tài khoản / Thiết lập tài khoản / Khác. Điền Slack ID vào ôSlack ID